Dutch Bible Belt Network

Nieuws

Netwerkdag zaterdag 26 november 2022: Haakt de Biblebelt af?

De jaarlijkse bijeenkomst van het Dutch Bible Belt Network – wordt gehouden op zaterdag 26 november 2022 in het gebouw van Driestar educatief, Burgemeester Jamessingel 2, Gouda.

Hieronder vindt u het programma en de informatie over deelname en aanmelding.
Download hier de volledige uitnodiging met een toelichting op het dagthema (PDF).

Aanmelding en kosten

U kunt zich tot 21 november 2022 aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst door een mail te sturen naar info@dbbn.nl. Vermeld daarin alstublieft uw naam en (indien van toepassing) het instituut waaraan u verbonden bent. De entree (inclusief lunch) bedraagt €30,00 (studenten €15,00), en dient vooraf te worden overgemaakt op rekening NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Apeldoorn.

Biblebelt-lezing Beatrice de Graaf

Prof. Beatrice de Graaf hield op 6 november 2021 de Vijfde Biblebelt Lezing over 'Eschatologisch ongeduld of martelaarscomplex? Radicalisering op de christelijke flanken'. De tekst van deze lezing kan worden besteld door 5 euro over te maken naar NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Apeldoorn én een mail met uw naam en adres te sturen naar info@dbbn.nl. De brochure wordt u dan franco toegezonden.

Video-opnamen 'Vaccinatiedebat in de Biblebelt'

De video-opnamen van het op zaterdag 6 februari 2021 gehouden online symposium over het vaccinatiedebat in de Biblebelt zijn nu beschikbaar.

Vaccinatiedebat