Online symposium Dutch Bible Belt Network

Het vaccinatiedebat in de Biblebelt

Datum: Zaterdag 6 februari 2021
Tijd: 11:00-15:30
Locatie: Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, Urk

Het coronajaar 2020 geeft een onverwachte impuls aan het debat over vaccinatie. Hoewel de bezwaren daartegen bij sommige bevolkingsgroepen tegenwoordig breder leven dan alleen bij bevindelijk gereformeerden en antroposofen, neemt de Biblebelt nog altijd een opvallende plaats in op de kaart van de vaccinatiegraad in Nederland. Met de covid19-vaccins in aantocht rijst de vraag: waar staan we en wat staat ons te wachten? Wat zijn precies de religieuze bezwaren? In welke medisch-historische context heeft het debat zich ontwikkeld? Wat is de huidige praktijk in de gezondheidszorg? Wat zijn de ervaringen van artsen? Wat is de rol van de politiek? In welke maatschappelijke context zijn er antwoorden nodig op oude en nieuwe vragen? Op dit symposium wordt een zo veelzijdig mogelijke stand van zaken opgemaakt ten behoeve van een breed publiek, zowel binnen als buiten de Biblebelt.

Donatie

Het volgen van de uitzending is gratis, maar de opname zelf brengt heel wat kosten met zich mee. Een gift stellen wij daarom zeer op prijs. U kunt deze overmaken naar NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Gouda.

Video-opnamen

Video-opnamen van 'Het vaccinatiedebat in de Biblebelt'

Programma